Finansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą w 2017 r.

Inwestycja w zakresie zakupu aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą dla:

Wydziału Mechanicznego – Rozbudowa laboratorium prototypowania wyrobów medycznych – dotacja 975 000 zł