Dotacja dla młodych naukowców w roku 2011
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Interdyscyplinarny charakter sztuki a działania w formie warsztatów twórczych
  Kierownik: mgr Patrycja Wilczek-Sterna Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 2 520 zł
 2. Temat: Twórczość własna i jej analiza "Musica simultanea" - utwór symfoniczny z komentarzem
  Kierownik: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz Jednostka: Instytut Myzuki
  Dotacja: 2 520 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Opracowanie, implementacja i testowanie aplikacji umożliwiającej dotrzymanie ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 10 000 zł
 2. Temat: Analiza i badania technik modulacji falowników napięcia w układach z filtrami zaburzeń w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  Kierownik: dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Jednostka: nstytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 9 100 zł
 3. Temat: Badania i analiza układu do przekształcania ciepła odpadowego na energię elektryczną
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 8 000 zł
 4. Temat: Analiza i badania właściwości transformatorów hybrydowych w dwuźródłowych systemach zasilania
  Kierownik: dr inż. Jacek Kaniewski Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 6 800 zł
 5. Temat: Opracowanie i realizacja bezpiecznego systemu komunikacji pomiędzy systemem wbudowanym opartym o układ FPGA, a urządzeniem mobilnym, w szczególności opartym o systemy z najnowszymi rozwiązaniami (m.in. Android)
  Kierownik: dr inż. Remigiusz Wiśniewski Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 6 800 zł
 6. Temat: Opracowanie metod syntezy blokowej rozproszonej jednostki sterującej o architekturze GALS
  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Bukowiec Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 6 800 zł
 7. Temat: Opracowanie metod pozwalających zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez macierzowy układ mikroprogramowalnego automatu Moore'a
  Kierownik: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 12 143 zł
 8. Temat: Analiza i klasyfikacja sygnałów EEG (diagnostyka, rozpoznawanie wzorców), metody SSN
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 7 000 zł
 9. Temat: Analiza obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworu piersi
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 12 400 zł
 10. Temat: Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod detekcji i kompensacji uszkodzeń z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 11 900 zł
 11. Temat: Opracowanie algorytmów odpornej diagnostyki uszkodzeń urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych z zastosowaniem dynamicznych sztucznych sieci neuronowych
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 13 000 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Cechy wewnętrzne dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do drugiej połowy XIV wieku
  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 4 789 zł
 2. Temat: Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego drugiej połowy XiX i XX wieku
  Kierownik: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 4 505 zł
 3. Temat: Środowisko i oblicze ideowe pisma "Aspekty" w latach 1985-1996
  Kierownik: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 11 099 zł
 4. Temat: Kontynentalny i anglosaski system polityki migracyjnej i ds. uchodźców
  Kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 2 500 zł
 5. Temat: Historia i historie w twórczości Zbigniewa Herberta
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 2 878 zł
 6. Temat: Zakony rycerskie na Ziemi Lubuskiej w średniowieczu
  Kierownik: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 050 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy numeryczne powłok sferycznych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego
  Kierownik: mgr inż. Paweł Błażejewski Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 2 800 zł
 2. Temat: Wiek i geneza osadów organicznych doliny Odry na terenie Słubic
  Kierownik: dr Agnieszka Gontaszewska Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 4 934 zł
 3. Temat: Modelowanie struktury oraz właściwości fizycznych i mechanicznych betonów z proszków reaktywnych metodą numeryczną homogenizacji
  Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 4 000 zł
 4. Temat: Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 3 000 zł
 5. Temat: Niekonwencjonalne systemy usuwania związków azotu ze ścieków w oczyszczalni w Kostrzynie Nad Odrą
  Kierownik: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 3 500 zł
 6. Temat: Unieszkodliwianie osadów ściekowych na plantacji wierzby energetycznej
  Kierownik: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 3 500 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Metody rozwiązywania nierówności wariacyjnych
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Cegielski Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
  Dotacja: 3 200 zł
 2. Temat: Problem kolorowania grafów różnicowych, szczególnie kolorowania regularnego. Hipoteza o samotnym biegaczu dotycząca kolorowania regularnego
  Kierownik: dr Sebastian Czerwiński Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
  Dotacja: 2 648 zł
 3. Temat: Badanie własności zbiorów dominujących i podziałów grafów
  Kierownik: dr Anna Fiedorowicz Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Dotacja: 5 700 zł
 4. Temat: Stochastyczne równania Volterry z szumem nieskończenie wymiarowym
  Kierownik: dr hab. Anna Karczewska Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Dotacja: 2 200 zł
 5. Temat: Analiza rozwiązań nietrywialnych równań całkowych Volterry. Badanie kryteriów istnienia rozwiązań wybuchających dla równań całkowych Volterry. Badanie maksymalnego przedziału istnienia wybuchających rozwiązań równań całkowych Volterry. Zastosowanie równań całkowych Volterry w teorii spalania
  Kierownik: dr Tomasz Małolepszy Jednostka: Zakład Matematyki Przemysłowej
  Dotacja: 5 400 zł
 6. Temat: Wielowartościowe całki stochastyczne Paley'a-Wienera oraz Yeh'a-Wienera, wielowartościowe równania stochastyczne oraz równania stochastyczne w przestrzeni zbiorów rozmytych
  Kierownik: dr hab. Mariusz Michta Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Dotacja: 6 000 zł
 7. Temat: Wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe
  Kierownik: dr Joachim Syga Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Dotacja: 3 200 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie)
  Kierownik: dr hab. Stanisława Danuta Frejman, prof. UZ Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Dotacja: 3 300 zł
 2. Temat: Wpływ oddziaływań stymulatorów reakcji jonowych w powłokach rafinacyjnych na właściwości brązów aluminiowych
  Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 2 500 zł
 3. Temat: Badania przebiegu skurczu liniowego stopów aluminium-krzem
  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 2 644 zł
 4. Temat: Badania nad możliwością szybkiej oceny właściwości technologicznych siluminów w końcowym etapie krzepnięcia i początkowym okresie stygnięcia
  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 3 300 zł
 5. Temat: Zastosowanie dżojstika trzyosiowego z hamulcami magnetoreologicznymi do sterowania ramieniem robota
  Kierownik: dr inż. Piotr Gawłowicz Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Dotacja: 3 300 zł
 6. Temat: Zastosowanie dżojstika z hamulcem magnetoreologicznym do interakcyjnego sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym
  Kierownik: dr inż. Piotr Gawłowicz  Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Dotacja: 3 300 zł

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Determinanty innowacyjności ekologicznej w przedsiębiorstwie
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 652 zł
 2. Temat: Uwarunkowania powstania i rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie branży motoryzacyjnej
  Kierownik: dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 5 017 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Klasyfikacja widm pulsarów radiowych
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 4 950 zł
 2. Temat: Kondensacja kapilarna w porach o geometrii kwadratu: metoda CTMRG
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 4 200 zł
 3. Temat: Zastosowanie algorytmu minimalnie splątanych typowych stanów do badania niskotemperaturowych własności magnetycznych jednorodnych łańcuchów spinowych
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 3 562 zł
 4. Temat: Uwzględnienie podpoziomów Zeemana w wyjaśnianiu zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości dla atomów 85Rb
  Kierownik: dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 4 200 zł
 5. Temat: Porównanie stanów podstawowych oraz wysokości barier na rozszczepienie najcięższych jąder w różnych modelach jądrowych w ramach rozwoju specjalności fizyka jądrowa w Instytucie Fizyki UZ
  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rozmej Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 3 562 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Działania pozorne w polityce społecznej
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 1 500 zł
 2. Temat: Społeczne definiowanie granicy
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 1 500 zł
 3. Temat: Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec społecznych wyzwań współczesności
  Kierownik: mgr Artur Kinal Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 4 619 zł
 4. Temat: Zjawisko wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie sieci
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 500 zł
 5. Temat: Medialna przestrzeń dziecka i rodziny
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 500 zł
 6. Temat: Kształcenie na odległość na uczelniach wyższych jako element wspomagający proces edukacji
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 500 zł
 7. Temat: Poradnictwo zapośredniczone (poradnictwo uprawiane w środkach masowego przekazu)
  Kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Społecznej
  Dotacja: 3 000 zł

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Morfologia porównawcza płuc i drzewa oskrzelowego krajowych gatunków gryzoni z rodzaju Microtus Schrank
  Kierownik: dr inż. Jan Cichocki Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 1 411 zł
 2. Temat: Marginalne układy fitocenotyczne na Polesiu Ukraińskim
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 1 360 zł
 3. Temat: Ocena stopnia rozpowszechnienia oporności typu ESBL na antybiotyki wśród komensalnych szczepów Escherichia coli izolowanych od zdrowych dorosłych ludzi
  Kierownik: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik Jednostka: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
  Dotacja: 1 346 zł
 4. Temat: Analiza poziomu ekspresji genu adhezyny fimbrialnej typu 1 fimH wśród komensalnych szczepów E. coli wyizolowanych od ludzi dorosłych
  Kierownik: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik Jednostka: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
  Dotacja: 1 377 zł
 5. Temat: Synteza i fizykochemiczne badania nanocząstek magnetycznych o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 1 369 zł

Katedra Biotechnologii

 1. Temat:
  Kierownik: Zastosowanie spektrometrii atomowej i cząsteczkowej w analizie wybranych gatunków miodu Jednostka: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ