Dotacja dla młodych naukowców w roku 2012
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Twórczość własna i jej analiza - „Musica simultanea” na orkiestrę symfoniczną
  Kierownik: mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz Jednostka: Instytut Myzuki
  Dotacja: 1 961,53
 2. Temat: Trąbka w awangardzie jazzu XXI wieku
  Kierownik: mgr Artur Majewski Jednostka: Instytut Myzuki
  Dotacja: 1 307,70

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Wpływ dodatkowych wektorów wejściowych sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC (PL)
  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 12 000,00
 2. Temat: Badanie wpływu wielkości pasożytniczych na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 12 000,00
 3. Temat: Zautomatyzowany system rozpoznawania jednostek chorobowych na podstawie sekwencji EEG
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 12 000,00
 4. Temat: Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod optymalizacji w sterowaniu predykcyjnym z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 14 000,00
 5. Temat: zadania: Implementacja algorytmów odpornej diagnostyki uszkodzeń urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych w przyborniku GMDH Toolbox
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 11 000,00
 6. Temat: Opracowanie metod kodowania stanów orientowanych na matrycowy układ mikroprogramowanego automatu Moore`a
  Kierownik: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 14 600,00
 7. Temat: Analiza i badania właściwości transformatorów hybrydowych w systemach dwustronnie zasilanych
  Kierownik: dr inż. Jacek Kaniewski Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 12 100,00
 8. Temat: Zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania
  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Bukowiec Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 12 000,00
 9. Temat: Segmentacja i ekstrakcja cech obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej nowotworu piersi (etap I)
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 12 000,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Outsaider literacki w niemieckiej i rosyjskiej prozie XIX-XX wieku. Badania narratologiczne
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 10 000,00
 2. Temat: Berlin jako przestrzeń. O narracyjności miasta w berlińskich opowieściach Hansa Fallady
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 10 000,00
 3. Temat: Uchodźcy w aspekcie wielokulturowości na przykładzie Kanady, Francji i Polski
  Kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 5 000,00
 4. Temat: Dotykanie egzystecji. Jean-Luc Nancy`ego filozofia dekonstrukcji
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 10 000,00
 5. Temat: Polityka jako czynnik kształtowania obrazu medialnego ludzi starszych na łamach zielonogórskiej prasy regionalnej
  Kierownik: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 10 523,08
 6. Temat: „Mechanik” – pismo kadr technicznych w latach 1946-1989
  Kierownik: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 2 000,00

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy numeryczne powłok sferycznych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego
  Kierownik: mgr inż. Paweł Błażejewski Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 4 500,00
 2. Temat: Algorytm dwuskalowej numerycznej homogenizacji betonów z proszków reaktywnych
  Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 5 476,92
 3. Temat: Analiza numeryczna konstrukcji prętowych
  Kierownik: mgr inż. Artur Juszczyk Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 3 000,00
 4. Temat: Wykorzystanie osadów ściekowych
  Kierownik: dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 8 500,00
 5. Temat: Fitoremediacja metali ciężkich z gleb terenów przemysłowych
  Kierownik: mgr inż. Jakub Kostecki Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 4 000,00

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Własności zbiorów dominujących i uogólnionych kolorowań grafów
  Kierownik: dr Anna Fiedorowicz Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Dotacja: 7 800,00
 2. Temat: Addytywne kolorowanie grafów
  Kierownik: dr Sebastian Czerwiński Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
  Dotacja: 4 800,00
 3. Temat: Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów wypukłych
  Kierownik: dr Magdalena Łysakowska Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Dotacja: 2 600,00
 4. Temat: Równania całkowe Volterry w modelach fizycznych
  Kierownik: dr Tomasz Małolepszy Jednostka: Zakład Matematyki Przemysłowej
  Dotacja: 5 200,00
 5. Temat: Wielowartościowe równania stochastyczne, inkluzje stochastyczne i ich zastosowania w teorii zbiorów rozmytych
  Kierownik: dr hab. Mariusz Michta Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Dotacja: 6 392,31
 6. Temat: Wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe
  Kierownik: dr Joachim Syga Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Dotacja: 2 600,00

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Badania przebiegu skurczu liniowego stopów aluminium-krzem
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 2 453,85
 2. Temat: Strategiczne zarządzanie wiedzą w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 6 000,00
 3. Temat: Koncepcja metody poprawy wskaźników ergonomiczno–ekonomicznych bezpieczeństwa pracy w wyniku ograniczenia zmęczenia monotonijnego
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Kowal Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Dotacja: 2 000,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Agregacja ryzyka w przedsiębiorstwie
  Kierownik: dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 2 500,00
 2. Temat: Wpływ infrastruktury technicznej na lokalizację i rozwój przedsiębiorstw
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 2 723,08

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Modelowanie mechanizmu ewolucji widma radiowego pulsara PSR B1259-63 w układzie podwójnym z gwiazdą Be LS 2883 w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w Instytucie Astronomii UZ
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 3 000,00
 2. Temat: Badanie scyntylacji promieniowania PSR B0823+26 w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w Instytucie Astronomii UZ
  Kierownik: dr Wojciech Lewandowski Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 2 000,00
 3. Temat: Pomiary poszerzenia pulsu pulsarów radiowych jako efekt rozpraszania sygnału w ośrodku międzygwiazdowym w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w Instytucie Astronomii UZ
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 2 000,00
 4. Temat: Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość z uwzględnieniem struktury Zeemana
  Kierownik: dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 2 000,00
 5. Temat: Zjawiska optyczne w układach z kilkoma poziomami autojonizującymi (Optical processes in systems with a few autoionization levels)
  Kierownik: dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 2 500,00
 6. Temat: Zastosowanie akceleratorów graficznych do analizy numerycznych szczeliny Haldane’a w łańcuchowych układach magnetycznych w ramach rozwoju specjalności: badania teoretyczne dotyczące magnetyzmu molekularnego w Instytucie Fizyki UZ
  Kierownik: dr Artur Barasiński Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 4 000,00
 7. Temat: Wpływ fluktuacji lasera na różne zjawiska optyczne
  Kierownik: dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 2 500,00
 8. Temat: Opis ciężkich i superciężkich jąder nieparzystych w ramach modelu makroskopowo – mikroskopowego z uwzględnieniem efektu blokowania w ramach rozwoju specjalności: fizyka jądrowa w Instytucie Fizyki UZ
  Kierownik: dr Piotr Jachimowicz Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 3 000,00
 9. Temat: Model wzrostu powierzchni w ujęciu stochastycznych równań Burgersa
  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rozmej Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 1 315,38
 10. Temat: Badanie procesu translokacji polimerów przez błony komórkowe
  Kierownik: mgr Sebastian Żurek Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 3 000,00

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Działania pozorne w polityce społecznej
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 2 000,00
 2. Temat: Społeczne definiowanie granicy
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 1 600,00
 3. Temat: Partyzantka miejska jako przykład redefinicji przestrzeni urbanistycznej; analiza tekstów teoretycznych i relacji historycznych dotyczących przykładów działań miejskich partyzantów
  Kierownik: dr Artur Kinal Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 507,69
 4. Temat: Młodzież i nowe media w społeczeństwie sieci. Oblicza nierówności i wykluczenia cyfrowego
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 100,00
 5. Temat: Medialna przestrzeń dziecka i rodziny
  Kierownik: dr Ewa Nowicka Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 200,00
 6. Temat: Kształcenie na odległość na uczelniach wyższych jako element wspomagający proces edukacji
  Kierownik: dr Jarosław Wagner Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 300,00
 7. Temat: Wychowanie do życia we współczesnym świecie
  Kierownik: dr Anita Famuła-Jurczak Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
  Dotacja: 1 600,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Zastosowanie spektrometrii atomowej oraz cząsteczkowej w analizie miodów oraz zmian zachodzących w czasie ich przechowywania
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 2 307,69