Dotacja dla młodych naukowców w roku 2015
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Wszystko jest w porządku, a także na odwrót. Poszukiwanie duchowości w oparciu o analizę współczesnej architektury sakralnej
  Kierownik: mgr Małgorzata Mazur
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Małgorzata Mazur
  Dotacja: 1 500,00
 2. Temat: Wybrane problemy prowadzenia zespołu jazzowego w kontekście aranżacji i kompozycji jako narzędzi twórczych i ekspresyjnych współczesnego band-leadera
  Kierownik: mgr Bartosz Pernal
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Bartosz Pernal
  Dotacja: 1 500,00

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Temat: Badanie algorytmów sterowania odpornego i tolerującego uszkodzenia dla sterowników opartych o architekturę Arduino
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Piotr Witczak
  Dotacja: 9 500,00
 2. Temat: Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Mariusz Buciakowski
  Dotacja: 10 000,00
 3. Temat: Iteracyjne planowanie eksperymentu dla układów o czasoprzestrzennej dynamic
  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Patan , prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Damian Kowalów
  Dotacja: 10 000,00
 4. Temat: Zdecentralizowany harmonogramowanie pomiarów z ograniczeniami czasu aktywacji
  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Adam Romanek
  Dotacja: 8 500,00
 5. Temat: Analiza odporności układu sterowania w relacji do jego stabilności oraz zbieżności procesu uczenia
  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Marcin Boski
  Dotacja: 7 000,00
 6. Temat: Badanie zawartości wody w olejach napędowych metodą dielektometrii
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Łukasz Macioszek
  Dotacja: 10 640,00
 7. Temat: Badanie wpływu zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na systemy transmisji danych stosowane w układach automatyki budynkowej
  Kierownik: dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Zbigniew Sadowski
  Dotacja: 7 500,00
 8. Temat: Badania właściwości zdecentralizowanego systemu sterowania popytem w aspekcie poprawy stabilności dynamicznej
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Szymon Wermiński
  Dotacja: 9 100,00
 9. Temat: Badania właściwości wybranych systemów magazynowania energii w aspekcie poprawy jakości energii elektrycznej
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Bartosz Waśkowicz
  Dotacja: 8 000,00
 10. Temat: Wykorzystanie teorii hipergrafów w dekompozycji układów dyskretnych opisanych sieciami Petriego, a w szczególności opracowaniu i implementacji algorytmów hipergrafowych selekcji (m.in. selekcji podsieci automatowych, implikantów prostych, itp.), która jest problemem NP-trudnym i nie istnieje wielomianowy algorytm dokładny
  Kierownik: dr inż. Remigiusz Wiśniewski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Łukasz Stefanowicz
  Dotacja: 7 000,00
 11. Temat: Opracowanie sposobów definiowania wymagań behawioralnych projektowanego sterownika logicznego z wykorzystaniem języka UML
  Kierownik: dr inż. Iwona Grobelna
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Iwona Grobelna
  Dotacja: 8 000,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr na przykładzie Zespołu Elektrowni Wodnych w Dychowie (1933-2013)
  Kierownik: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Wiktor Krajniak
  Dotacja: 11 500,00
 2. Temat: Estetyka chińska. Estetyka kaligrafii chińskiej
  Kierownik: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Ewa Świętek
  Dotacja: 11 500,00
 3. Temat: Postacie monstrualne w literaturze XX wieku w ujęciu kognitywnym
  Kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Krystian Saja
  Dotacja: 11 500,00
 4. Temat: Edukacja z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX wieku
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Jeremy Pomeroy
  Dotacja: 11 500,00
 5. Temat: Edukacja historyczna na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Danuta Nowak
  Dotacja: 11 500,00
 6. Temat: Genologiczno-lingwistyczna analiza podręcznika Grammatyka dla Polaków chcących się uczyć angielskiego języka Juliana Antonowicza z roku 1788
  Kierownik: dr Irmina Kotlarska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Irmina Kotlarska
  Dotacja: 1 000,00
 7. Temat: Lubuska literatura osadnicza na tle pisarstwa założycielskiego Ziem Odzyskanych
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Kamila Gieba
  Dotacja: 500,00
 8. Temat: Poetyka miejsca w poezji lubuskiej
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mirosława Szott
  Dotacja: 500,00
 9. Temat: Samorządy terytorialne i polityka lokalna w Polsce i w Niemczech w ujęciu porównawczym
  Kierownik: dr Adam Jarosz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Adam Jarosz
  Dotacja: 2 000,00
 10. Temat: Analiza modalności językowej w aspekcie kontrastywnym języka angielskiego i języka polskiego z wykorzystaniem metod empirycznych
  Kierownik: dr Leszek Szymański
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Leszek Szymański
  Dotacja: 2 000,00
 11. Temat: Kulturowe uwarunkowania dyskursu perswazyjno-manipulacyjnego: znaczenie i rola zależnego oraz niezależnego samokształtowania w konstruowaniu dyskursu
  Kierownik: dr Anna Kuzio
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Anna Kuzio
  Dotacja: 2 000,00
 12. Temat: Historia - rozwój - poetyka - struktury narracyjne (Der Retro-Krimi. Geschichte - Entwicklung - Poetik - Erzählstrukturen)
  Kierownik: dr Wolfgang Brylla
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Wolfgang Brylla
  Dotacja: 4 000,00
 13. Temat: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70-tych XX wieku
  Kierownik: dr Radosław Domke
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Radosław Domke
  Dotacja: 1 000,00
 14. Temat: Niedokończony dramat Juliusza Słowackiego Zawisza Czarny. Próba monografii
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Libera
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Jakub Rawski
  Dotacja: 500,00
 15. Temat: Niemieckie ślady w twórczości Vladimira Nabokova
  Kierownik: dr Andrey Kotin
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Andrey Kotin
  Dotacja: 3 000,00
 16. Temat: Filozoficzne implikacje nauk kabalistycznych: kabała Bnei Baruch jako egzemplifikacja spirytualizmu monistyczno-panteistycznego oraz epistemologicznego (monistycznego) solipsyzmu
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Dorota Brylla
  Dotacja: 500,00
 17. Temat: Sfera słowiańskich kultów akwatycznych jako przedmiot chrystianizacji (VI-XV w.)
  Kierownik: dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Emilia Kostka
  Dotacja: 500,00
 18. Temat: Polityka wewnętrzna i zagraniczna Niemiec po 1991 r.
  Kierownik: dr Aleksandra Kruk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Aleksandra Kruk
  Dotacja: 2 000,00
 19. Temat: Specyfika audiofilskiego odbioru słuchowisk radiowych
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Janusz Łastowiecki
  Dotacja: 500,00
 20. Temat: Lubuska Brygada WOP w latach 1945-1989
  Kierownik: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Michał Trojanowski
  Dotacja: 500,00
 21. Temat: Polska polityka zagraniczna wobec Bliskiego Wschodu
  Kierownik: dr Piotr Pochyły
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Pochyły
  Dotacja: 2 000,00
 22. Temat: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu dyskursywnym
  Kierownik: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Kaja Kaja Rostkowska-Biszczanik
  Dotacja: 420,00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem
  Kierownik: mgr inż. Paweł Błażejewski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Paweł Błażejewski
  Dotacja: 7 000,00
 2. Temat: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych
  Kierownik: mgr inż. Artur Juszczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Artur Juszczyk
  Dotacja: 8 000,00
 3. Temat: Nieliniowe problemy mechaniki materiałów i konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Anna Kucharczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Anna Kucharczyk
  Dotacja: 3 000,00
 4. Temat: Badania rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kościołów modernistycznych na terenie Nowej Marchii
  Kierownik: mgr inż. Bartosz Michalak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Bartosz Michalak
  Dotacja: 6 000,00
 5. Temat: Badanie procesu krzepnięcia wilgotnych porowatych materiałów budowlanych o różnej geometrii zewnętrznej
  Kierownik: mgr inż. Jacek Partyka
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Jacek Partyka
  Dotacja: 7 000,00
 6. Temat: Środki stosowane w zimowym utrzymaniu dróg - analiza zwiększenia ich skuteczności i ograniczenia szkodliwości dla środowiska - zadanie badawcze związane z rozwojem specjalności naukowej - geochemia środowiska
  Kierownik: mgr inż. Magdalena Czarna
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Magdalena Czarna
  Dotacja: 12 000,00
 7. Temat: Usuwanie fosforu w oczyszczalniach hydrofitowych
  Kierownik: mgr inż. Martyna Dera
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Martyna Dera
  Dotacja: 4 000,00
 8. Temat: Wpływ położenia i geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces akumulacji i uwalniania ciepła
  Kierownik: mgr inż. Marta Gortych
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Marta Gortych
  Dotacja: 3 600,00
 9. Temat: Odpady deponowane w glebach jako czynnik ryzyka środowiskowego
  Kierownik: dr inż. Jakub Kostecki
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Jakub Kostecki; dr inż. Róża Wasylewicz
  Dotacja: 12 000,00
 10. Temat: Podatność tynków akrylowych na zjawisko biodeterioracji elewacji zawnętrznych w budownictwie
  Kierownik: mgr inż. Hanna Lechów
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Hanna Lechów
  Dotacja: 4 800,00
 11. Temat: Ocena stanu środowiska rolniczego w rejonie Huty Miedzi Głogów na podstawie oznaczeń zawartości metali ciężkich w glebach i roślinach
  Kierownik: mgr Marta Przewocka
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marta Przewocka
  Dotacja: 6 000,00
 12. Temat: Inhibicja procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych
  Kierownik: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Dotacja: 8 660,00
 13. Temat: Związki humusowe w glebach inicjalnych rekultywowanych terenów powydobywczych
  Kierownik: mgr Agnieszka Śliwińska
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Agnieszka Śliwińska
  Dotacja: 4 000,00
 14. Temat: Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004
  Kierownik: mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
  Dotacja: 6 000,00

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Własności podziałów przestrzeni euklidesowej
  Kierownik: dr Magdalena Łysakowska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Magdalena Łysakowska
  Dotacja: 5 330,00
 2. Temat: Badanie własności zbiorów bezpiecznych w grafach
  Kierownik: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk
  Dotacja: 5 070,00
 3. Temat: Aproksymacja różnych klas funkcji
  Kierownik: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Krzysztof Duzinkiewicz
  Dotacja: 3 210,00

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Modelowanie biozgodności implantów ze stopu Ti6Al4V i Ti6Al7Nb
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  Dotacja: 4 200,00
 2. Temat: Badania skutków wymuszeń impulsowych na degradacje tkanek miękkich i kostnych struktur głowy
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Monika Ratajczak
  Dotacja: 4 270,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i astronomii
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Jachimowicz; dr inż. Artur Barasiński
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Ihor Kindrat; mgr Olga Koralewska; mgr Marcin Kucaba; mgr Maciej Marć; mgr Volodymyr Protsiuk; mgr Anna Skrzypczak; mgr Anna Skrzypczak; mgr Dagmara Sztolberg; mgr Mateusz Wiśniewicz; mgr Michał Wojciechowski; mgr Michał Żejmo
  Dotacja: 80 630,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Wymagania klientów a doskonalenie jakości usług medycznych
  Kierownik: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Anna Ludwiczak
  Dotacja: 1 500,00
 2. Temat: Badanie siły przetargowej pracowników organizacji zaawansowanych technologicznie
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Monika Inków
  Dotacja: 1 500,00

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Temat: Bezpieczeństwo Internetu przedmiotów
  Kierownik: dr inż. Michał Grobelny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Michał Grobelny
  Dotacja: 3 333,00
 2. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oblicza aktywności sieciowych
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Krzysztof Stanikowski
  Dotacja: 1 945,00
 3. Temat: Technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie kształcenia matematycznego
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Dotacja: 1 944,00
 4. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 1 944,00
 5. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec
  Kierownik: mgr Magdalena Zapotoczna
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Magdalena Zapotoczna
  Dotacja: 1 944,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Wpływ nanocząstek na zwiększenie przeżywalność mikroorganizmów
  Kierownik: dr Andrzej Jurkowski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Andrzej Jurkowski
  Dotacja: 2 890,00
 2. Temat: Ocena kondycji troci wędrownej (Salmo trutta trutta) zdrowej i chorej na UDN z rzek Pomorza na podstawie badań krwi
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mateusz Jakub Ciepliński
  Dotacja: 2 477,00
 3. Temat: Porównanie układu białokrwinkowego bociana białego Ciconia ciconia rozwijającego się w środowisku czystym i zanieczyszczonym metalami ciężkimi
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Monika Grandtke
  Dotacja: 2 614,00
 4. Temat: Wysiłek reprodukcyjny żeńskich osobników roślin dwupiennych
  Kierownik: dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Wojciech Mandryk
  Dotacja: 2 889,00
 5. Temat: Wpływ formy życiowej rośliny na dokładność metody analizy brzegu blaszki liściowej
  Kierownik: dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Katarzyna Myślicka
  Dotacja: 2 890,00