Dotacja dla młodych naukowców w roku 2016
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Teren prywatny
  Kierownik: mgr Maryna Mazur
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Maryna Mazur
  Dotacja: 1 775,00
 2. Temat: Uwarunkowania działalności puzonistów jazzowych w obszarze kompozycji i aranżacji
  Kierownik: mgr Bartosz Pernal
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Bartosz Pernal
  Dotacja: 1 775,00

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Sterowanie predykcyjne z niesymetrycznymi ograniczeniami dla systemów dynamicznych
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: Piotr Witczak
  Dotacja: 10 400,00
 2. Temat: Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Mariusz Buciakowski
  Dotacja: 11 310,00
 3. Temat: Poprawienie przejściowych charakterystyk procesu uczenia poprzez koordynację sterowania w torach uczenia oraz sprzężenia zwrotnego
  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Damian Kowalów
  Dotacja: 10 140,00
 4. Temat: Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod analizy i zachowania stabilności dla układów sterowania predykcyjnego tolerujących uszkodzenia
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: Andrzej Czajkowski
  Dotacja: 9 750,00
 5. Temat: Schematy iteracyjnego sterowania z uczeniem dla układów z nieliniowościami i niepewnościami
  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Marcin Boski
  Dotacja: 8 190,00
 6. Temat: Sterowanie tolerujące uszkodzenia w systemach aerodynamicznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Marcin Pazera
  Dotacja: 8 190,00
 7. Temat: Badania właściwości wybranych materiałów nadprzewodzących stosowanych w systemach magazynowania energii SMES
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Bartosz Waśkowicz
  Dotacja: 9 100,00
 8. Temat: Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Kazimierz Krzywicki
  Dotacja: 9 100,00
 9. Temat: Badanie wpływu temperatury na ocenę zawartości wody w olejach napędowych z zastosowaniem spektroskopii impedancyjnej
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: Łukasz Macioszek
  Dotacja: 11 700,00
 10. Temat: Zastosowanie sieci neuronowych typu GMDH do poprawy jakości wybranych skal czasu
  Kierownik: dr inż. Łukasz Sobolewski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Łukasz Sobolewski
  Dotacja: 10 740,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70-tych XX wieku
  Kierownik: dr Radosław Domke
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Radosław Domke
  Dotacja: 5 000,00
 2. Temat: Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji
  Kierownik: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Grzegorz Malec
  Dotacja: 11 500,00
 3. Temat: Edukacja historyczna na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Danuta Nowak
  Dotacja: 11 500,00
 4. Temat: Zmiany społeczno-kulturalne na terenie gminy wiejskiej i miasta Żary po 1945 roku
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Anna Polak
  Dotacja: 11 500,00
 5. Temat: Poetyka miejsca w poezji lubuskiej
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mirosława Szott
  Dotacja: 3 000,00
 6. Temat: Samorządy terytorialne i polityka lokalna w Polsce i w Niemczech w ujęciu porównawczym
  Kierownik: dr Adam Jarosz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Adam Jarosz
  Dotacja: 6 000,00
 7. Temat: Ludność rejonu Berezy Kartuskiej i Sielca od XVI do XIX wieku
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Paweł Towpik
  Dotacja: 5 000,00
 8. Temat: Rola A.F. Łosiewa w kształtowaniu się poglądów S.S Awierincewa na rusko-bizantyjskie relacje kulturalne
  Kierownik: dr Justyna Kroczak
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Justyna Kroczak
  Dotacja: 3 940,00
 9. Temat: Kulturowe uwarunkowania dyskursu perswazyjno-manipulacyjnego: znaczenie i rola zależnego oraz niezależnego samokształtowania w konstruowaniu dyskursu
  Kierownik: dr Anna Kuzio
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Anna Kuzio
  Dotacja: 4 000,00
 10. Temat: Kryminał retro. Historia - rozwój - poetyka - struktury narracyjne (Der Retro-Krimi. Geschichte - Entwicklung - Poetik - Erzählstrukturen)
  Kierownik: dr Wolfgang Brylla
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Wolfgang Brylla
  Dotacja: 10 000,00
 11. Temat: Zagadnienie wiedzy w rosyjskim neokantyzmie
  Kierownik: dr Barbara Czardybon
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Barbara Czardybon
  Dotacja: 4 000,00
 12. Temat: Filozoficzne implikacje nauk kabalistycznych: kabała Bnei Baruch jako egzemplifikacja spirytualizmu monistyczno-panteistycznego oraz epistemologicznego (monistycznego) solipsyzmu
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Dorota Brylla
  Dotacja: 1 000,00
 13. Temat: Specyfika audiofilskiego odbioru słuchowisk radiowych
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Janusz Łastowiecki
  Dotacja: 3 000,00
 14. Temat: Deutsche Schatten in Nabokovs Licht. Vladimir Nabokov und Deutschland - Die Geschichte einer Auseinandersetzung (Niemieckie cienie w świetle Nabokova. Vladimir Nabokov i Niemcy – historia pewnej konfrontacji)
  Kierownik: dr Andrey Kotin
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Andrey Kotin
  Dotacja: 7 000,00
 15. Temat: Badanie występowania i funkcjonowania zapożyczeń z języka angielskiego w polskim i włoskim języku medycznym w ujęciu teoretycznym i praktycznym
  Kierownik: dr Małgorzata Karczewska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Małgorzata Karczewska
  Dotacja: 4 000,00
 16. Temat: Mieczysław Wallis w świetle nieznanych źródeł archiwalnych
  Kierownik: dr Joanna Zegzuła-Nowak
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Joanna Zegzuła-Nowak
  Dotacja: 3000
 17. Temat: Cykl publikacji o historii rozwoju fizyki w Polsce
  Kierownik: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Grzegorz Słowik
  Dotacja: 1 000,00
 18. Temat: Niemieckojęzyczna literatura w NamibiiPolska polityka zagraniczna po 1989 roku
  Kierownik: dr Piotr Pochyły
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Pochyły
  Dotacja: 1 500,00
 19. Temat: Niemieckojęzyczna literatura w Namibii
  Kierownik: dr Karolina Rapp
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Karolina Rapp
  Dotacja: 5 000,00
 20. Temat: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Natalia Gorzkiewicz
  Dotacja: 1 000,00
 21. Temat: Naukowa i kulturalna aktywność mieszkańców Gubina w dobie rewolucji naukowo-przemysłowej
  Kierownik: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Justyna Rogińska
  Dotacja: 1000
 22. Temat: Poetyka doświadczenia duchowego. O wyobraźni poetyckiej Tadeusza Gajcego
  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Rafał Brasse
  Dotacja: 400,00
 23. Temat: Zagadnienia psychologii moralności w etyce europejskiej i polskiej
  Kierownik: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Lucyna Majewska
  Dotacja: 1 000,00
 24. Temat: Analiza porównawcza poziomu integracji muzułmanów tatarskich i muzułmanów z krajów arabskich zamieszkałych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marzena Piątkowska
  Dotacja: 1 000,00
 25. Temat: Analiza wolnomularstwa w Polsce oraz jego wpływu na politykę kraju po roku 1989
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marta Katulska
  Dotacja: 610,00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Nieliniowe problemy mechaniki materiałów i konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Anna Kucharczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Anna Kucharczyk
  Dotacja: 3 000,00
 2. Temat: Badania rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kościołów modernistycznych na terenie Nowej Marchii
  Kierownik: mgr inż. Bartosz Michalak
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Bartosz Michalak
  Dotacja: 4 200,00
 3. Temat: Badanie nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Sebastian Kołodziej
  Dotacja: 9 000,00
 4. Temat: Ocena odkształcalności mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą na podstawie ich cech reologicznych
  Kierownik: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Artur Kurpiel
  Dotacja: 2 000,00
 5. Temat: Pomiary oraz analiza stężeń radonu w obiektach budowlanych posadowionych na terenach dawnych kopalni węgla brunatnego
  Kierownik: dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Paulina Michalak
  Dotacja: 4 000,00
 6. Temat: Poszukiwanie optymalnego kształtu prętów ściskanych. Rozwiązania teoretyczne oraz badania eksperymentalne
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Mirosław Sadowski
  Dotacja: 8 000,00
 7. Temat: Efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej z zastosowaniem biopreparatu
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Martyna Dera
  Dotacja: 4 000,00
 8. Temat: Uszczelnienie gleb miejskich jako problem inżynierii środowiska
  Kierownik: dr inż. Jakub Kostecki
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Jakub Kostecki
  Dotacja: 4 551,00
 9. Temat: Podatność tynków akrylowych na zjawisko biodeterioracji elewacji zewnętrznych w budownictwie
  Kierownik: dr hab. inż. Marlena Piontek, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Hanna Lechów
  Dotacja: 4 500,00
 10. Temat: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów
  Kierownik: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Marta Przewocka
  Dotacja: 5 000,00
 11. Temat: Obecność substancji farmaceutycznych w próbkach ścieków komunalnych i wód odbiorników ścieków oczyszczonych
  Kierownik: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Dotacja: 4 500,00
 12. Temat: Farma miejska, jako sposób organizacji zabudowy mieszkaniowej w przestrzeniach zurbanizowanych - analiza możliwości rozwoju
  Kierownik: dr inż. arch. Justyna Kleszcz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. arch. Justyna Kleszcz
  Dotacja: 4 549,00

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Sumacyjno-listowe podziały grafów
  Kierownik: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: Agata Drzystek
  Dotacja: 5 822,00
 2. Temat: Nieliniowe równania ewolucyjne typu Kortewega - de Vriesa
  Kierownik: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: Maciej Szczeciński
  Dotacja: 5 822,00
 3. Temat: Programowanie dynamiczne - równanie Bellmana
  Kierownik: dr Łukasz Balbus
  Uczestnik studiów doktoranckich: Hubert Asienkiewicz
  Dotacja: 3 250,00
 4. Temat: Badanie ciągłych operatorów na przestrzeni wektorowych funkcji ciągłych
  Kierownik: prof. dr hab. Marian Nowak
  Uczestnik studiów doktoranckich: Juliusz Stochmal
  Dotacja: 5 822,00
 5. Temat: Badanie struktury geometrycznej przestrzeni generowanych przez operator Ces?ro
  Kierownik: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: Tomasz Kiwerski
  Dotacja: 5 822,00
 6. Temat: Modele liniowe z blokową, symetryczną strukturą kowariancji
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Zmyślony
  Uczestnik studiów doktoranckich: Arkadiusz Kozioł
  Dotacja: 5 822,00

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Zastosowanie metod numerycznych do analiz deficytów i zaburzeń neurologicznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Romulad Będziński
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Monika Ratajczak
  Dotacja: 3 400,00
 2. Temat: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Romulad Będziński
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Agnieszka Mackiewicz
  Dotacja: 3 400,00
 3. Temat: Rola czynnika ludzkiego w systemach bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Kowal
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Patryk Krupa
  Dotacja: 2 820,00
 4. Temat: Modelowanie i ocena efektywności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  Kierownik: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Małgorzata Śliwa
  Dotacja: 2 700,00
 5. Temat: Analiza, weryfikacja i prezentacja wyników badań ankietowych poprzez udział w międzynarodowej konferencji naukowej
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Katarzyna Skrzypek
  Dotacja: 2 700,00
 6. Temat: Wykorzystanie białek szoku cieplnego w monitorowaniu chorób nowotworowych - opracowanie biosensora elektrochemicznego
  Kierownik: dr inż. Katarzyna Arkusz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Marta Nycz
  Dotacja: 2 150,00
 7. Temat: Opracowanie biosensora elektrochemicznego do oznaczania poziomu markerów martwicy mięśnia sercowego
  Kierownik: dr inż. Katarzyna Arkusz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Ewa Paradowska
  Dotacja: 2 150,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Wpływ symetrii tetrahedralnej na stabilność najcięższych nuklidów
  Kierownik: dr Piotr Jachimowicz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Jachimowicz
  Dotacja: 1 755,00
 2. Temat: Badania o charakterze teoretycznym w zakresie optyki kwantowej
  Kierownik: dr Artur Barasiński
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Artur Barasiński
  Dotacja: 5 850,00
 3. Temat: Analiza całkowalności wybranych mechanicznych układów hamiltonowskich z więzami holonomicznymi
  Kierownik: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Wojciech Szumiński
  Dotacja: 5 850,00
 4. Temat: Właściwości spektroskopowe centrów luminescencji w szkłach boranowych
  Kierownik: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Ihor Kindrat
  Dotacja: 5 954,00
 5. Temat: Badanie właściwości luminescencyjnych mono- i nano- kryształów o strukturze perowskitu domieszkowanych metalami przejściowymi
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Dagmara Sztolberg
  Dotacja: 4 030,00
 6. Temat: Cienkie warstwy nanorurek tytanianowych jako pokrycia o właściwościach ochronnych
  Kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Maciej Marć
  Dotacja: 3 965,17
 7. Temat: Analiza profili średnich, kształt wiązki, analiza szerokości komponentów, klasyfikacja pulsarów, parametr złożo
  Kierownik: prof. dr hab. Giorgi Melikidze
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Anna Skrzypczak
  Dotacja: 4 030,00
 8. Temat: Model ewolucji widma pulsara B1259-63 w układzie podwójnym z gwiazdą Be LS 2883
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Olga Koralewska
  Dotacja: 6 500,00
 9. Temat: Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Magdalena Kowalińska
  Dotacja: 6 500,00
 10. Temat: Układy podwójne czarnych dziur w gromadach kulistych jako źródła fal grawitacyjnych
  Kierownik: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Magdalena Szkudlarek
  Dotacja: 4 955,83
 11. Temat: H-alpha obserwacje i optyczna fotopolarymetria
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Michał Żejmo
  Dotacja: 6 500,00
 12. Temat: Obserwacje pulsarów radiowych: B1800-21 i J1740+1000
  Kierownik: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Karolina Rożko
  Dotacja: 5 980,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Procesy przepływu informacji w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi
  Kierownik: dr Katarzyna Huk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Katarzyna Huk
  Dotacja: 2 000,00
 2. Temat: Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym
  Kierownik: dr hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Beata Barnowska
  Dotacja: 2 000,00
 3. Temat: Związek pomiędzy jakością relacji a tworzeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Kierownik: dr hab. Karolina Mazur, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Monika Inków
  Dotacja: 3 000,00
 4. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Jadwiga Gorączkowska
  Dotacja: 3 000,00

Wydział Prawa i Administracji

 1. Temat: Wybrane problemy interpretacyjne prawa karnego
  Kierownik: dr Agnieszka Kania
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Agnieszka Kania
  Dotacja: 780,00
 2. Temat: Stosunek pracy na czas określony po 22 lutego 2016 r.
  Kierownik: dr Piotr Kapusta
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Kapusta
  Dotacja: 830,00
 3. Temat: Pozaprawne źródła techniki legislacyjnej
  Kierownik: dr Maciej Kłodawski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Maciej Kłodawski
  Dotacja: 930,00
 4. Temat: Orzekanie merytoryczne przez sądy administracyjne – problematyka i zakres
  Kierownik: dr Justyna Michalska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Justyna Michalska
  Dotacja: 670,00
 5. Temat: Prawa pacjenta. Wybrane zagadnienia
  Kierownik: dr Justyna Węgrzyn
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Justyna Węgrzyn
  Dotacja: 730,00
 6. Temat: Przestępny współudział w popełnieniu przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
  Kierownik: dr Olaf Włodkowski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Olaf Włodkowski
  Dotacja: 880

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Wpływa warunków mikroklimatycznych na skład gatunkowy i strategię hibernacji nietoperzy w rezerwacie „Nietoperek”
  Kierownik: dr Jan Cichocki
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Anna Bator
  Dotacja: 4 563
 2. Temat: Morfometria porównawcza skrzydeł nietoperzy z rodzaju Myotis
  Kierownik: dr Jan Cichocki
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Adrianna Kościelska
  Dotacja: 3 757
 3. Temat: Interakcje zachodzące w układzie owadów o kłująco-ssącym aparacie gębowym (Hemiptera) a różnymi hybrydowymi odmianami winorośli (Vitis spp.L)
  Kierownik: dr Katarzyna Dancewicz
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marlena Paprocka
  Dotacja: 3 001
 4. Temat: Wpływ ekstraktów z roślin z rodziny Asteraceae na zachowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.)
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Anna Wróblewska-Kurdyk
  Dotacja: 2 767
 5. Temat: Potencjał deterentny wybranych flawonoidów wobec mszyc
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Katarzyna Stec
  Dotacja: 3 871
 6. Temat: Badanie różnorodności genetycznej dwóch subpopulacji Zachodniobeskidzkich podkowca małego Rhinolophus hipposideros
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marcin Warchałowski
  Dotacja: 3 911
 7. Temat: Wpływ nanocząstek na zwiększenie przeżywalności mikroorganizmów
  Kierownik: dr Andrzej Jurkowski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Andrzej Jurkowski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Kamila Gancarz
  Dotacja: 8 279
 8. Temat: Charakterystyka układu biało krwinkowego bociana białego Ciconia ciconia rozwijającego się w środowisku o różnym stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Monika Grandtke
  Dotacja: 3 416
 9. Temat: Ocena kondycji troci wędrownej (Salmo trutta trutta) zdrowej i chorej na UDN z rzek Pomorza na podstawie badań krwi
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mateusz Ciepliński
  Dotacja: 3 651
 10. Temat: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w konstrukcji nanoimmunosensorów
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Wronika Worobiec
  Dotacja: 3 143
 11. Temat: Opracowanie biosensora elektorchemicznego do oznaczania poziomu markerów martwicy mięśnia sercowego
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Ewa Paradowska
  Dotacja: 5 418
 12. Temat: Wykorzystanie białek szoku cieplnego w monitorowaniu chorób nowotworowych – opracowanie biosensora elektrochemicznego
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marta Nycz
  Dotacja: 4 578
 13. Temat: Badanie dyfuzji leku z powierzchni nanocząstek magnetycznych przez membranę
  Kierownik: dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Ewelina Gronczewska
  Dotacja: 3 469
 14. Temat: Charakterystyka plazmidów niosących genetyczne determinanty lekooporności
  Kierownik: dr Justyna Mazurek
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Justyna Mazurek
  Dotacja: 5 926

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Monitorowanie efektów treningu sportowego i zdrowotnego
  Kierownik: mgr Barbara Morawin
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Barbara Morawin
  Dotacja: 4 400

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Temat: Bezpieczeństwo Internetu przedmiotów i dronó
  Kierownik: dr Michał Grobelny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Michał Grobelny
  Dotacja: 2 000
 2. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec
  Kierownik: mgr Magdalena Zapotoczna
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Magdalena Zapotoczna
  Dotacja: 1 332
 3. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 1 332
 4. Temat: Symboliczne dopełnienie siebie poprzez marki w okresie adolescencji
  Kierownik: mgr Magdalena Kolańska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Magdalena Kolańska
  Dotacja: 1 332
 5. Temat: Wystąpienia dotyczące przemian w Policji oraz biografii zawodowych funkcjonariuszy Policji
  Kierownik: mgr Tomasz Kołodziej
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Tomasz Kołodziej
  Dotacja: 1 332
 6. Temat: Rola założeń dotyczących płodności w kształtowaniu się intencji prokreacyjnych. Badanie wśród studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
  Dotacja: 1 332

 1. Temat:
  Kierownik:
 2. Temat:
  Kierownik:
 3. Temat:
  Kierownik:
 4. Temat:
  Kierownik:
 5. Temat:
  Kierownik:
 6. Temat:
  Kierownik:
 7. Temat:
  Kierownik:
 8. Temat:
  Kierownik:
 9. Temat:
  Kierownik:
 10. Temat:
  Kierownik:
 11. Temat:
  Kierownik:
 12. Temat:
  Kierownik:
 13. Temat:
  Kierownik:
 14. Temat:
  Kierownik:
 15. Temat:
  Kierownik:
 16. Temat:
  Kierownik:
 17. Temat:
  Kierownik:
 18. Temat:
  Kierownik:
 19. Temat:
  Kierownik:
 20. Temat:
  Kierownik:
 21. Temat:
  Kierownik:
 22. Temat:
  Kierownik:
 23. Temat:
  Kierownik:
 24. Temat:
  Kierownik:
 25. Temat:
  Kierownik:
 26. Temat:
  Kierownik:
 27. Temat:
  Kierownik:
 28. Temat:
  Kierownik:
 29. Temat:
  Kierownik:
 30. Temat:
  Kierownik:
 31. Temat:
  Kierownik:
 32. Temat:
  Kierownik:
 33. Temat:
  Kierownik:
 34. Temat:
  Kierownik:
 35. Temat:
  Kierownik:
 36. Temat:
  Kierownik:
 37. Temat:
  Kierownik:
 38. Temat:
  Kierownik:
 39. Temat:
  Kierownik:
 40. Temat:
  Kierownik:
 41. Temat:
  Kierownik:
 42. Temat:
  Kierownik:
 43. Temat:
  Kierownik:
 44. Temat:
  Kierownik:
 45. Temat:
  Kierownik:
 46. Temat:
  Kierownik:
 47. Temat:
  Kierownik:
 48. Temat:
  Kierownik:
 49. Temat:
  Kierownik:
 50. Temat:
  Kierownik:
 51. Temat:
  Kierownik:
 52. Temat:
  Kierownik:
 53. Temat:
  Kierownik:
 54. Temat:
  Kierownik:
 55. Temat:
  Kierownik:
 56. Temat:
  Kierownik:
 57. Temat:
  Kierownik:
 58. Temat:
  Kierownik:
 59. Temat:
  Kierownik:
 60. Temat:
  Kierownik:
 61. Temat:
  Kierownik:
 62. Temat:
  Kierownik:
 63. Temat:
  Kierownik:
 64. Temat:
  Kierownik:
 65. Temat:
  Kierownik:
 66. Temat:
  Kierownik:
 67. Temat:
  Kierownik:
 68. Temat:
  Kierownik:
 69. Temat:
  Kierownik:
 70. Temat:
  Kierownik:
 71. Temat:
  Kierownik:
 72. Temat:
  Kierownik:
 73. Temat:
  Kierownik:
 74. Temat:
  Kierownik:
 75. Temat:
  Kierownik:
 76. Temat:
  Kierownik:
 77. Temat:
  Kierownik:
 78. Temat:
  Kierownik:
 79. Temat:
  Kierownik:
 80. Temat:
  Kierownik:
 81. Temat:
  Kierownik:
 82. Temat:
  Kierownik:
 83. Temat:
  Kierownik:
 84. Temat:
  Kierownik:
 85. Temat:
  Kierownik:
 86. Temat:
  Kierownik:
 87. Temat:
  Kierownik:
 88. Temat:
  Kierownik:
 89. Temat:
  Kierownik:
 90. Temat:
  Kierownik:
 91. Temat:
  Kierownik:
 92. Temat:
  Kierownik:
 93. Temat:
  Kierownik:
 94. Temat:
  Kierownik:
 95. Temat:
  Kierownik:
 96. Temat:
  Kierownik:
 97. Temat:
  Kierownik:
 98. Temat:
  Kierownik:
 99. Temat:
  Kierownik:
 100. Temat:
  Kierownik:
 101. Temat:
  Kierownik:
 102. Temat:
  Kierownik:
 103. Temat:
  Kierownik:
 104. Temat:
  Kierownik:
 105. Temat:
  Kierownik:
 106. Temat:
  Kierownik:
 107. Temat:
  Kierownik:
 108. Temat:
  Kierownik:
 109. Temat:
  Kierownik:
 110. Temat:
  Kierownik:
 111. Temat:
  Kierownik:
 112. Temat:
  Kierownik:
 113. Temat:
  Kierownik:
 114. Temat:
  Kierownik:
 115. Temat:
  Kierownik:
 116. Temat:
  Kierownik:
 117. Temat:
  Kierownik:
 118. Temat:
  Kierownik:
 119. Temat:
  Kierownik:
 120. Temat:
  Kierownik:
 121. Temat:
  Kierownik:
 122. Temat:
  Kierownik:
 123. Temat:
  Kierownik:
 124. Temat:
  Kierownik:
 125. Temat:
  Kierownik:
 126. Temat:
  Kierownik:
 127. Temat:
  Kierownik:
 128. Temat:
  Kierownik:
 129. Temat:
  Kierownik:
 130. Temat:
  Kierownik:
 131. Temat:
  Kierownik:
 132. Temat:
  Kierownik:
 133. Temat:
  Kierownik:
 134. Temat:
  Kierownik:
 135. Temat:
  Kierownik:
 136. Temat:
  Kierownik:
 137. Temat:
  Kierownik:
 138. Temat:
  Kierownik:
 139. Temat:
  Kierownik:
 140. Temat:
  Kierownik:
 141. Temat:
  Kierownik:
 142. Temat:
  Kierownik:
 143. Temat:
  Kierownik:
 144. Temat:
  Kierownik:
 145. Temat:
  Kierownik:
 146. Temat:
  Kierownik:
 147. Temat:
  Kierownik:
 148. Temat:
  Kierownik:
 149. Temat:
  Kierownik:
 150. Temat:
  Kierownik:
 151. Temat:
  Kierownik:
 152. Temat:
  Kierownik:
 153. Temat:
  Kierownik:
 154. Temat:
  Kierownik:
 155. Temat:
  Kierownik:
 156. Temat:
  Kierownik:
 157. Temat:
  Kierownik:
 158. Temat:
  Kierownik:
 159. Temat:
  Kierownik:
 160. Temat:
  Kierownik:
 161. Temat:
  Kierownik:
 162. Temat:
  Kierownik:
 163. Temat:
  Kierownik:
 164. Temat:
  Kierownik:
 165. Temat:
  Kierownik:
 166. Temat:
  Kierownik:
 167. Temat:
  Kierownik:
 168. Temat:
  Kierownik:
 169. Temat:
  Kierownik:
 170. Temat:
  Kierownik:
 171. Temat:
  Kierownik:
 172. Temat:
  Kierownik:
 173. Temat:
  Kierownik:
 174. Temat:
  Kierownik:
 175. Temat:
  Kierownik:
 176. Temat:
  Kierownik:
 177. Temat:
  Kierownik:
 178. Temat:
  Kierownik:
 179. Temat:
  Kierownik:
 180. Temat:
  Kierownik:
 181. Temat:
  Kierownik:
 182. Temat:
  Kierownik:
 183. Temat:
  Kierownik:
 184. Temat:
  Kierownik:
 185. Temat:
  Kierownik:
 186. Temat:
  Kierownik:
 187. Temat:
  Kierownik:
 188. Temat:
  Kierownik:
 189. Temat:
  Kierownik:
 190. Temat:
  Kierownik:
 191. Temat:
  Kierownik:
 192. Temat:
  Kierownik:
 193. Temat:
  Kierownik:
 194. Temat:
  Kierownik:
 195. Temat:
  Kierownik:
 196. Temat:
  Kierownik:
 197. Temat:
  Kierownik:
 198. Temat:
  Kierownik:
 199. Temat:
  Kierownik:
 200. Temat:
  Kierownik:
 201. Temat:
  Kierownik:
 202. Temat:
  Kierownik:
 203. Temat:
  Kierownik:
 204. Temat:
  Kierownik:
 205. Temat:
  Kierownik:
 206. Temat:
  Kierownik:
 207. Temat:
  Kierownik:
 208. Temat:
  Kierownik:
 209. Temat:
  Kierownik:
 210. Temat:
  Kierownik:
 211. Temat:
  Kierownik:
 212. Temat:
  Kierownik:
 213. Temat:
  Kierownik:
 214. Temat:
  Kierownik:
 215. Temat:
  Kierownik:
 216. Temat:
  Kierownik:
 217. Temat:
  Kierownik:
 218. Temat:
  Kierownik:
 219. Temat:
  Kierownik:
 220. Temat:
  Kierownik:
 221. Temat:
  Kierownik:
 222. Temat:
  Kierownik:
 223. Temat:
  Kierownik:
 224. Temat:
  Kierownik:
 225. Temat:
  Kierownik:
 226. Temat:
  Kierownik:
 227. Temat:
  Kierownik:
 228. Temat:
  Kierownik:
 229. Temat:
  Kierownik:
 230. Temat:
  Kierownik:
 231. Temat:
  Kierownik:
 232. Temat:
  Kierownik:
 233. Temat:
  Kierownik:
 234. Temat:
  Kierownik:
 235. Temat:
  Kierownik:
 236. Temat:
  Kierownik:
 237. Temat:
  Kierownik:
 238. Temat:
  Kierownik:
 239. Temat:
  Kierownik:
 240. Temat:
  Kierownik:
 241. Temat:
  Kierownik:
 242. Temat:
  Kierownik:
 243. Temat:
  Kierownik:
 244. Temat:
  Kierownik:
 245. Temat:
  Kierownik:
 246. Temat:
  Kierownik:
 247. Temat:
  Kierownik: