Ocena parametryczna jednostek naukowych za lata 2013-2016

I PODSTAWY PRAWNE:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

II ZAŁĄCZNIKI obowiązujące od 01.01.2017 r.:

 1. Zakres informacji zawartych w ankiecie
 1. Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych
 1. Sposób oceny aktywności jednostki w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację
 1. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk humanistycznych i społecznych
 1. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk ścisłych i inżynierskich
 1. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk o życiu
 1. Algorytm porównania jednostki z jednostką referencyjną
 1. Sposób ustalania wartości ocen jednostek niejednorodnych oraz wartości ocen jednostek referencyjnych dla jednostek niejednorodnych

III  PRZYGOTOWANIE ANKIETY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 2017:

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
 1. Instrukcje i wyjaśnienia (instrukcje techniczne oraz zagadnienia merytoryczne) – strona POL-on
 1. FAQ – strona POL-on
 1. Prezentacje – strona POL-on:
 1. Reguły weryfikacji – strona POL-on
 1. Filmy szkoleniowe – strona POL-on
 2. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016
 3. Przyjęte rozwiązanie architektoniczne – strona POL-on
 4. Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki – strona POL-on
 5. PBN – strona POL-on