Dotacja dla młodych naukowców w roku 2013
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Trąbka w awangardzie jazzu XXI wieku
  Kierownik: mgr Artur Majewski Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 5 640,00

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Realizacja systemu wspomagania decyzji rozpoznawania zaburzeń neurologicznych w trybie on-line na podstawie sekwencji EEG
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 15 600,00
 2. Temat: Synteza odpornych metod sterowania predykcyjnego tolerującego uszkodzenia
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 11 700,00
 3. Temat: Projektowanie odpornych czujników wirtualnych dla zadań sterowania tolerującego uszkodzenia z wykorzystaniem sieci neuronowych
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 16 250,00
 4. Temat: Opracowanie metod sterowania dla systemów nieliniowych w oparciu o techniki predykcyjne i adaptacyjne z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych i ich weryfikacja w przypadku wystąpienia uszkodzeń
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 16 250,00
 5. Temat: Badanie elektrycznych właściwości olejów napędowych z zastosowaniem spektroskopii impedancyjnej
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 8 230,00
 6. Temat: Elektroniczna analiza odgłosów pszczół
  Kierownik: dr inż. Grzegorz Andrzejewski Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 11 700,00
 7. Temat: Opracowanie oraz implementacja metod selekcji składowych automatowych w procesie dekompozycji systemów współbieżnych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 14 300,00
 8. Temat: Synteza behawioralna częściowo rekonfigurowalnych sterowników logicznych
  Kierownik: dr inż. Michał Doligalski Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 7 800,00
 9. Temat: Odporność wybranych systemów komunikacji na zaburzenia przewodzone w układach smart grid
  Kierownik: dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 16 900,00
 10. Temat: Analiza i badania właściwości energoelektronicznych kondycjonerów napięcia w lokalnych obszarach bilansowania
  Kierownik: dr inż. Jacek Kaniewski Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 7 800,00
 11. Temat: Badanie właściwości przekształtników energoelektronicznych AC-AC bez magazynów energii elektrycznej typu DC z wykorzystaniem cyfrowych algorytmów sterowania
  Kierownik: dr inż. Paweł Szcześniak Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 16 900,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1981-1989. Polska propaganda prasowa a rzeczywistość
  Kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 10 000,00
 2. Temat: Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela
  Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 10 000,00
 3. Temat: Językowe wykładniki intencjonalności w "Dzienniku nauczyciela domowego" z lat 1814-1823 Juliana Antonowicza
  Kierownik: mgr Irmina Kotlarska Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 10 000,00
 4. Temat: Łemkowie w Stanach Zjednoczonych
  Kierownik: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 10 000,00
 5. Temat: Myśl historyczna Hugona Kołątaja
  Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 6. Temat: Twórczość M. Cwietajewej
  Kierownik: dr hab. Anna Szóstak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 3 000,00
 7. Temat: Wizerunek kobiety w programach partii politycznych i edukacji historycznej II Rzeczypospolitej
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 8. Temat: Między historiografią i historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej
  Kierownik: dr Andrzej Gillmeister Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 5 000,00
 9. Temat: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej
  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 10. Temat: Edukacja historyczna w powojennej Polsce
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 11. Temat: Problematyka filozofii polskiej
  Kierownik: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 1 600,00
 12. Temat: Obraz Polski i Polaków w świetle włoskiej prasy codziennej w latach 1918-1939
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 13. Temat: Edukacja historyczna we współczesnej szkole amerykańskiej na przykładzie Wirginii Zachodniej po 1945
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 2 500,00
 14. Temat: Historia i historie w twórczości Zbigniewa Herberta
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 2 500,00
 15. Temat: Literatura mniejszości narodowych na Ziemi Lubuskiej
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 2 500,00
 16. Temat: Ochrona polskiej granicy zachodniej w latach 1949-1990
  Kierownik: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 3 000,00
 17. Temat: Dzieje zabytkowej architektury sakralnej na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1991
  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 2 330,00

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy numeryczne powłok sferycznych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego
  Kierownik: mgr inż. Paweł Błażejewski Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 5 500,00
 2. Temat: Wieloskalowe metody mechaniki materiałów konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 6 000,00
 3. Temat: Opracowanie modelu współpracy słabego podłoża gruntowego z nawierzchnią drogową o charakterze tymczasowym. Zadanie realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowych: drogi i mosty
  Kierownik: mgr inż. Artur Juszczyk Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 2 000,00
 4. Temat: Badania rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kościołów modernistycznych na terenie Nowej Marchii. Zadanie realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowych: metody komputerowe mechaniki materiałów i konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Bartosz Michalak Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 5 500,00
 5. Temat: Wpływ położenia i geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces akumulacji i uwalniania ciepła
  Kierownik: mgr inż. Marta Gawron Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 5 500,00
 6. Temat: Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego
  Kierownik: mgr inż. Róża Fruzińska Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 10 000,00
 7. Temat: Zastosowanie odpadów komunalnych do produkcji kondycjonerów glebowych. Zadanie realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowych: gospodarka odpadami
  Kierownik: dr inż. Jakub Kostecki Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 3 670,00
 8. Temat: Wykorzystanie osadów ściekowych
  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Sieciechowicz Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 10 000,00
 9. Temat: Środki chemiczne stosowane w zimowym utrzymaniu dróg. Zadanie realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowych: geotechnika
  Kierownik: mgr inż. Magdalena Czarna Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 4 500,00

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Metody iteracyjne dla nierówności wariacyjnych
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Cegielski Jednostka: Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
  Dotacja: 4 383,60
 2. Temat: Nieregularność grafów ze względu na lokalne zbiory stopni
  Kierownik: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Dotacja: 1 690,00
 3. Temat: Własności zbiorów dominujących i uogólnionych kolorowań grafów
  Kierownik: dr Anna Fiedorowicz Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Dotacja: 9 360,00
 4. Temat: Funkcja Takagiego jako subaddytywne rozwiązanie pewnych równań funkcyjnych
  Kierownik: prof. dr hab. Witold Jarczyk Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
  Dotacja: 1 560,00
 5. Temat: Wybrane zagadnienia z geometrii kombinatorycznej: 1.Struktura podziałów przestrzeni euklidesowej na kostki jednostkowe w niskich wymiarach. 2. Charakterystyka Eulera i jej zastosowania
  Kierownik: dr Magdalena Łysakowska Jednostka: Zakład Algebry i Geometrii
  Dotacja: 2 340,00
 6. Temat: Równania całkowe Volterry w modelach fizycznych
  Kierownik: dr Tomasz Małolepszy Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
  Dotacja: 2 080,00
 7. Temat: Wielowartościowe równania stochastyczne, inkluzje stochastyczne względem pól losowych i równania stochastyczne w przestrzeni zbiorów rozmytych względem semimartyngału
  Kierownik: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ Jednostka: Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
  Dotacja: 7 146,40

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Nanotubularne warstwy tlenkowe na stopie Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora
  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 7 700,00
 2. Temat: Strategiczne zarządzanie wiedzą w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 5 500,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i astronomii
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Jednostka:
  Dotacja: 35 960,00

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Oblicza aktywności sieciowej
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 3 230,00
 2. Temat: Wykorzystanie technologii informacyjnych procesie nauczania oraz uczenia się matematyki
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 1 300,00
 3. Temat: Kształcenie na odległość na uczelniach wyższych jako element wspomagający proces edukacji
  Kierownik: dr Jarosław Wagner Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 4 290,00
 4. Temat: Transformacja diagramów aktywności UML do sieci Petriego sterowania
  Kierownik: mgr inż. Michał Grobelny Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 2 600,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Zastosowanie spektrometrii atomowej oraz cząsteczkowej w analizie miodów oraz zmian zachodzących w czasie ich przechowywania
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 3 600,00