Formularze

Uprzejmie prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.

Inwestycje aparaturowe | Działalność upowszechniająca naukę | Działalność statutowa – potencjał badawczy | Działalność statutowa – młoda kadra |

 

Działalność statutowa – potencjał badawczy
 • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
  Do pobrania: Microsoft Word 97 Adobe Acrobat
 • Dane powiązane z działalnością badawczo-rozwojową
  Do pobrania: Microsoft Word 97 Adobe Acrobat
 • Wniosek na realizację zadania badawczego w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Plan zadaniowo-finansowy w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Raport merytoryczny – dotacja na utrzymanie potencjału badawczego (zał. nr 1a)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Sprawozdanie finansowe – środki dotacji przyznane w 2017 roku (zał. nr 2a)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Sprawozdanie finansowe – środki dotacji przyznane w 2016 roku (zał. nr 3a)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Zbiorcze sprawozdanie finansowe wydziału – środki dotacji przyznane w 2017 roku (zał. nr 4a)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Zbiorcze sprawozdanie finansowe wydziału  – środki dotacji przyznane w 2016 roku(zał. nr 5a)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
Działalność statutowa – młoda kadra
 • Wniosek na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców w 2017 roku
  Do pobrania: Microsoft Word 97 Adobe Acrobat
 • Plan zadaniowo-finansowy w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców w 2017 roku
  Do pobrania: Microsoft Word 97 Adobe Acrobat
 • Raport merytoryczny – dotacja dla młodych naukowców (zał. nr 1b)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Sprawozdanie finansowe – środki dotacji przyznane w 2017 roku (zał. nr 2b)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Sprawozdanie finansowe – środki dotacji przyznane w 2016 roku (zał. nr 3b)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Zbiorcze sprawozdanie finansowe wydziału – środki dotacji przyznane w 2017 roku (zał. nr 4b)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Zbiorcze sprawozdanie finansowe wydziału  – środki dotacji przyznane w 2016 roku (zał. nr 5b)
  Do pobrania: Microsoft Word 97
Inwestycje aparaturowe
 • Wniosek MNiSW – aparatura naukowo-badawcza
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Raport roczny MNiSW – aparatura naukowo-badawcza
  Do pobrania: Microsoft Word 97
 • Raport końcowy MNiSW – aparatura naukowo-badawcza
  Do pobrania: Microsoft Word 97