Dotacja dla młodych naukowców w roku 2014
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Wszystko jest w porządku, a także na odwrót. Poszukiwanie duchowości w oparciu o analizę współczesnej architektury sakralnej
  Kierownik: mgr Małgorzata Mazur
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Małgorzata Mazur
  Dotacja: 3 755,00
 2. Temat: Wybrane problemy prowadzenia zespołu jazzowego w kontekście aranżacji i kompozycji jako narzędzi twórczych i ekspresyjnych współczesnego band-leadera
  Kierownik: mgr Bartosz Pernal
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Bartosz Pernal
  Dotacja: 3 755,00

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Opracowanie metod harmonogramowania wyboru czujników pomiarowych poprzez iteracyjne planowanie eksperymentu dla układów o czasoprzestrzennej dynamice oraz ich weryfikacja
  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Damian Kowalów
  Dotacja: 12 000,00
 2. Temat: Odporne układy sterowania tolerujące uszkodzenia
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Piotr Witczak
  Dotacja: 10 000,00
 3. Temat: Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Mariusz Buciakowski
  Dotacja: 12 100,00
 4. Temat: Analiza i badanie wpływu dokładności pomiaru zespolonego stosunku napięć na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Kamil Kontorski
  Dotacja: 12 000,00
 5. Temat: Analiza i badanie możliwości zastosowania metody spektroskopii impedancyjnej do pomiaru zawartości wody w olejach napędowych
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Łukasz Macioszek
  Dotacja: 12 000,00
 6. Temat: Analiza porównawcza prognozowania polskiej skali czasu UTC(PL) w oparciu o poprawki wyznaczane wg skali UTC i UTCr
  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Łukasz Sobolewski
  Dotacja: 11 000,00
 7. Temat: Opracowanie metody syntezy sprzętowej modelu hierarchicznych sieci Petriego HPN z wykorzystaniem języków opisu sprzętu
  Kierownik: dr inż. Grzegorz Andrzejewski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Kazimierz Krzywicki
  Dotacja: 12 000,00
 8. Temat: Opracowanie metod syntezy opisu behawioralnego sterownika logicznego z wykorzystaniem języków opisu sprzętu
  Kierownik: dr inż. Michał Doligalski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Michał Doligalski
  Dotacja: 10 000,00
 9. Temat: Opracowanie metod weryfikacji modelowej hierarchicznej specyfikacji sterowania logicznego w postaci sieci Petriego
  Kierownik: dr inż. Iwona Grobelna
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Iwona Grobelna
  Dotacja: 10 000,00
 10. Temat: Badanie wpływu zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na systemy transmisji danych stosowane w układach automatyki budynkowej
  Kierownik: dr hab. inż. Robert Smoleński
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Zbigniew Sadowski
  Dotacja: 12 000,00
 11. Temat: Badania właściwości zdecentralizowanego systemu sterowania popytem w aspekcie poprawy stabilności dynamicznej
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof.UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Szymon Wermiński
  Dotacja: 12 000,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Justyna Kroczak
  Dotacja: 11 500,00
 2. Temat: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej
  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Maciej Lubik
  Dotacja: 11 500,00
 3. Temat: An application of the method of refutation systems to interpolation
  Kierownik: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Karolina Rożko
  Dotacja: 11 100,00
 4. Temat: Przemiany własnościowe na pograniczu śląsko-łużyckim w XVIII-XX w.
  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jaworski
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Rafał Szymczak
  Dotacja: 11 500,00
 5. Temat: Lubuska literatura osadnicza na tle piśmiennictwa założycielskiego Ziem Odzyskanych
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Kamila Gieba
  Dotacja: 4 500,00
 6. Temat: Miejsca wyobrażone w poezji lubuskiej
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mirosława Szott
  Dotacja: 1 860,00
 7. Temat: Językowe wykładniki intencjonalności w „Dzienniku nauczyciela domowego” księdza Juliana Antonowicza z lat 1814-1823
  Kierownik: mgr Irmina Kotlarska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Irmina Kotlarska
  Dotacja: 5 650,00
 8. Temat: Ludność powiatu kobryńskiego na przykładzie parafii Berez Kartuska i Sielec w XVI-XVIII w.
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Paweł Szymon Towpik
  Dotacja: 5 000,00
 9. Temat: Kontrowersje relacji nauka a religia
  Kierownik: dr Dariusz Sagan
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Dariusz Sagan
  Dotacja: 5 000,00
 10. Temat: Między historiografią i historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej
  Kierownik: dr Andrzej Gillmeister
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Andrzej Gillmeister
  Dotacja: 6 000,00
 11. Temat: Analiza wybranych kategorii gramatycznych w aspekcie kontrastywnym języka angielskiego i języka polskiego z wykorzystaniem metod empirycznych
  Kierownik: dr Leszek Szymański
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Leszek Szymański
  Dotacja: 5 000,00
 12. Temat: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku
  Kierownik: dr Radosław Domke
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Radosław Domke
  Dotacja: 5 000,00
 13. Temat: Niedokończony dramat Juliusza Słowackiego Zawisza Czarny. Próba monografii
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Libera
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Jakub Rawski
  Dotacja: 1 000,00
 14. Temat: Edukacja historyczna w powojennej Polsce
  Kierownik: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Danuta Nowak
  Dotacja: 1 000,00
 15. Temat: Kulturowe uwarunkowania dyskursu perswazyjno-manipulacyjnego: znaczenie i rola zależnego oraz niezależnego samokształtowania w konstruowaniu dyskursu
  Kierownik: dr Anna Kuzio
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Anna Kuzio
  Dotacja: 2 000,00
 16. Temat: Filozoficzne implikacje nauk kabalistycznych: kabała Bnei Baruch jako egzemplifikacja spirytualizmu monistyczno-panteistycznego oraz epistemologicznego (monistycznego) solipsyzmu
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Dorota Brylla
  Dotacja: 1 500,00
 17. Temat: Richarda Shustermana estetyka pragmatyczna
  Kierownik: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Ewa Świętek
  Dotacja: 1 000,00
 18. Temat: Tematyka imigracyjna we współczesnej literaturze amerykańskiej
  Kierownik: dr Iwona Filipczak
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Iwona Filipczak
  Dotacja: 2 000,00
 19. Temat: Niemieckie jednostki komunikacji językowej w dyskursie lingwistycznym tekstu debaty publicznej
  Kierownik: dr Ewa Szarek
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Ewa Szarek
  Dotacja: 2 000,00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Nieliniowe problemy mechaniki materiałów i konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Paweł Błażejewski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Paweł Błażejewski
  Dotacja: 2 800,00
 2. Temat: Badania stalowych rusztów drogowych na gruntach słabonośnych
  Kierownik: mgr inż. Artur Juszczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Artur Juszczyk
  Dotacja: 11 000,00
 3. Temat: Metody komputerowe mechaniki materiałów i konstrukcji
  Kierownik: mgr inż. Bartosz Michalak
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Bartosz Michalak
  Dotacja: 6 000,00
 4. Temat: Akumulatory ciepła wykorzystujące ciepło przemiany fazowej materiałów PCM (phase change material)
  Kierownik: mgr inż. Jacek Partyka
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Jacek Partyka
  Dotacja: 5 000,00
 5. Temat: Środki stosowane w zimowym utrzymaniu dróg - analiza zwiększenia ich skuteczności i ograniczenia szkodliwości dla środowiska. Zadanie badawcze realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowej: geotechnika
  Kierownik: mgr inż. Magdalena Czarna
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Magdalena Czarna
  Dotacja: 1 988,00
 6. Temat: Wpływ położenia i geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces akumulacji i uwalniania ciepła
  Kierownik: mgr inż. Marta Gortych
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Marta Gortych
  Dotacja: 3 962,00
 7. Temat: Fitoremediacja zanieczyszczeń z gleb obszarów przemysłowych
  Kierownik: dr inż. Jakub Kostecki
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Jakub Kostecki
  Dotacja: 8 650,00
 8. Temat: Podatność tynków akrylowych na zjawisko biodeterioracji elewacji zewnętrznych w budownictwie
  Kierownik: mgr inż. Hanna Lechów
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Hanna Lechów
  Dotacja: 5 000,00
 9. Temat: Ocena stanu środowiska rolniczego w rejonie Huty Miedzi "Głogów" na podstawie oznaczeń zawartości metali ciężkich w glebach i roślinach
  Kierownik: mgr Marta Przewocka
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Marta Przewocka
  Dotacja: 5 000,00
 10. Temat: Gospodarka odpadami – biologiczne przetwarzanie odpadów, dezintegracja odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Zadanie badawcze realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowej: gospodarka osadowo-ściekowa (w zakresie inżynierii środowiska)
  Kierownik: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Aleksandra Sieciechowicz
  Dotacja: 6 000,00
 11. Temat: Związki humusowe w glebach inicjalnych rekultywowanych terenów powydobywczych
  Kierownik: mgr Agnieszka Śliwińska
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Agnieszka Śliwińska
  Dotacja: 5 000,00
 12. Temat: Ochrona i rekultywacja gleb terenów miejskich - rozpoznanie technosoli, materiały odpadowe jako skały macierzyste technosoli, mobilność zanieczyszczeń w technosolach. Zadanie badawcze realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowej: ochrona i rekultywacja gleb (w zakresie inżynierii środowiska)
  Kierownik: dr inż. Róża Wasylewicz
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr inż. Róża Wasylewicz, dr inż. Jakub Kostecki
  Dotacja: 8 000,00
 13. Temat: Ochrona przeciwpowodziowa. Zadanie realizowane w ramach rozwoju specjalności naukowej: inżynieria środowiska
  Kierownik: mgr inż. Marta Żebrowska
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr inż. Marta Żebrowska
  Dotacja: 5 000,00
 14. Temat: Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych w aspekcie zastosowanych materiałów budowlanych
  Kierownik: mgr inż. arch. Michał Golański
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. arch. Michał Golański
  Dotacja: 5 000,00
 15. Temat: Potencjał budownictwa wykorzystującego odnawialne źródła energii, OZE
  Kierownik: mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
  Dotacja: 5 000,00

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Temat: Struktura podziałów przestrzeni euklidesowej na kostki jednostkowe
  Kierownik: dr Magdalena Łysakowska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Magdalena Łysakowska
  Dotacja: 9 300,00
 2. Temat: Badanie własności zbiorów dominujących, koalicji i zbiorów bezpiecznych oraz uogólnienia kolorowania grafów
  Kierownik: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk
  Dotacja: 9 200,00
 3. Temat: Równania całkowe Volterry w modelach fizycznych
  Kierownik: dr Tomasz Małolepszy
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Tomasz Małolepszy
  Dotacja: 9 300,00

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania cytokin na podłożu Ti/TiO2
  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Katarzyna Arkusz
  Dotacja: 9 015,00
 2. Temat: Podnoszenie efektywności organizacji sieciowych w aspekcie transferu wiedzy
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
  Dotacja: 9 015,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i astronomii
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Piotr Jachimowicz; dr Sebastian Żurek
  Uczestnik studiów doktoranckich: mgr Mateusz Wiśniewicz, mgr Michał Żejmo; mgr Marcin Kucaba; mgr Katarzyna Raczyńska; mgr Anna Studzińska; mgr Michał Wojciechowski; mgr Dariusz Woźniak; mgr Bartłomiej Zapotoczny
  Dotacja: 46 330,00

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oblicza aktywności sieciowych
  Kierownik: mgr Krzysztof Stanikowski
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Krzysztof Stanikowski
  Dotacja: 3 250,00
 2. Temat: Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie nauczania oraz uczenia się matematyki
  Kierownik: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
  Dotacja: 2 210,00
 3. Temat: Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania
  Kierownik: mgr inż. Michał Grobelny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Michał Grobelny
  Dotacja: 4 560,00
 4. Temat: Taniec jako interdyscyplinarny obszar pracy z człowiekiem
  Kierownik: dr Marek Zadłużny
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Marek Zadłużny
  Dotacja: 2 990,00
 5. Temat: Uczniowskie firmy w systemie edukacji ogólnokształcącej w Niemczech
  Kierownik: mgr Magdalena Brzozowska
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Magdalena Brzozowska
  Dotacja: 2 210,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Zdefiniowanie warunków ramowych zastosowania controllingu w muzycznych instytucjach kultury oraz opracowanie modelu controllingu przy uwzględnieniu szczególnej specyfiki tych organizacji
  Kierownik: dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr inż. Wiesław Wasilewski
  Dotacja: 1 500,00
 2. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Jadwiga Gorączkowska
  Dotacja: 1 500,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Podłoże genetyczne lekooporności u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych zwierząt w trakcie prewencyjnej antybiotykoterapii i po jej zakończeniu
  Kierownik: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Justyna Mazurek
  Dotacja: 2 405,00
 2. Temat: Behawioralne efekty zastosowania wybranych naturalnych i modyfikowanych terpenoidów wobec mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.)
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: mgr Anna Wróblewska-Kurdyk
  Dotacja: 1 950,00
 3. Temat: Zróżnicowania zbiorowisk roślinnych na Polesiu Ukraińskim w gradiencie czynników ekologicznych siedlisk
  Kierownik: dr Dmytro Iakushenko
  Młody naukowiec - asystent, adiunkt: dr Dmytro Iakushenko
  Dotacja: 2 405,00