Działalność statutowa – potencjał badawczy 2012
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Intermedialność w sztuce. Współczesny język sztuki jako pole relacji medialnych
  Kierownik: dr hab. A.Lewicka - Szczegóła, prof. UZ Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 72 688,00 zł
 2. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: I st. kw. art. Bartłomiej Stankowiak Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 67 096,62 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników i doktorantów wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 174 999,85 zł
 2. Temat: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych
  Kierownik: dr inż. Piotr Mróz Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 179 068,00 zł
 3. Temat: Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 305 903,00 zł
 4. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 98 868,00 zł
 5. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 82 215,00 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Badania astrofizyczne w reżimie relatywistycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gil Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 128 509,61 zł
 2. Temat: Fizyka układów skończenie wymiarowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 157 067,31 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 63 165,00 zł
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 83 258,00 zł
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w.
  Kierownik: prof.. dr hab. Andrzej Ksenicz Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 60 154,00 zł
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 61 226,00 zł
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 82 722,00 zł
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 62 051,92 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 7 499,77 zł
 2. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 152 226,00 zł
 3. Temat: Ryzyko zagrożenia środowiska i możliwości jego minimalizacji
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 110 405,00 zł

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 92 769,23 zł

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 13 184,00 zł
 2. Temat: Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP
  Kierownik: dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 11 479,00 zł
 3. Temat: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie
  Kierownik: dr Anna Niewiadomska Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 6 542,00 zł
 4. Temat: Innowacyjne metody promocji Regionu Lubuskiego
  Kierownik: dr inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej
  Dotacja: 7 318,00 zł
 5. Temat: Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 8 719,00 zł
 6. Temat: Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów
  Kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania
  Dotacja: 4 879,00 zł
 7. Temat: Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji
  Kierownik: dr inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Dotacja: 4 983,00 zł
 8. Temat: Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Jagielski Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 4 472,00 zł
 9. Temat: Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym obszarze badań nad gospodarką publiczną
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 11 885,00 zł
 10. Temat: Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów
  Kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Administracją Publiczną
  Dotacja: 3 893,08 zł
 11. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 18 269,00 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny 2011-2015
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 49 942,54 zł
 2. Temat: Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjno-komunikacyjnej
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 8 075,00 zł
 3. Temat: Cyfrowy świat dziecka
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 8 075,00 zł
 4. Temat: Współczesne przemiany w opiece, terapii i profilaktyce społecznej
  Kierownik: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Dotacja: 29 039,00 zł
 5. Temat: Długotrwałe bezrobocie jako wspólny problem służb socjalnych i służb zatrudnienia
  Kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Społecznej
  Dotacja: 21 263,00 zł
 6. Temat: Autonomia i samorządność szkół społecznych oraz publicznych na przykładzie województwa lubuskiego
  Kierownik: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
  Dotacja: 20 455,00 zł
 7. Temat: Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży oraz studentów w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 13 319,00 zł
 8. Temat: Aktywność ruchowa (fizyczna) młodzieży studiującej kierunki pedagogiczne i związane z medycyną i zdrowiem w kontekście stylu życia, sylwetki absolwenta i jego kompetencji zawodowych
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 7 000,00 zł
 9. Temat: Jakość Życia oraz wybrane problemy zdrowotne i społeczne osób po 60 roku życia
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan K. Łącki Jednostka: Pracownia Pielęgniarstwa
  Dotacja: 13 225,00 zł
 10. Temat: Seksualność i obyczajowość współczesnych Polaków w kontekście cyklu życia – zdrowie seksualne w okresie prokreacyjnym, zagrożenia i czynniki ochronne okresu dorastania, wczesne rodzicielstwo, nieletni sprawcy przemocy seksualnej
  Kierownik: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Dotacja: 3 045,00 zł
 11. Temat: Diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, możliwość oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wykorzystujących mechanizmy wsparcia społecznego w grupach osób dostosowanych i niedostosowanych społecznie w ujęciu interdyscyplinarnym
  Kierownik: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Dotacja: 3 045,00 zł
 12. Temat: Dojrzałość osób skazanych za różne przestępstwa w tym seksualne oraz diagnoza stylu życia przestępców
  Kierownik: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Dotacja: 3 045,00 zł
 13. Temat: Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego
  Kierownik: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Jednostka: Zakład Metodologii Badań Społecznych
  Dotacja: 9 952,00 zł
 14. Temat: Animacja i edukacja kulturalna - różne konteksty
  Kierownik: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Jednostka: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  Dotacja: 8 505,00 zł
 15. Temat: Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Kierownik: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Jednostka: Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Dotacja: 15 805,00 zł
 16. Temat: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
  Kierownik: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Jednostka: Pracownia Historii Wychowania
  Dotacja: 15 805,00 zł
 17. Temat: Zmiana szkoły – zmiany w szkole
  Kierownik: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Szkolenej
  Dotacja: 13 866,00 zł

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 30 073 zł
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 25 285 zł
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 26 175 zł
 4. Temat: Synteza i właściwości funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych. Badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 28 484 zł
 5. Temat: Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 40 033 zł
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 8 681 zł